Krok k ľuďom na periférii je názov septembrovej edície Viera do vrecka

(Bratislava, 10. septembra 2021) – Róm za svoj domov považuje miesto, kde sa práve nachádza, neuznáva hranice, nemá svoju vlasť. Kto sú Rómovia a aká je ich mentalita? Aké je to žiť medzi nimi? Máme opodstatnené obavy, alebo len zakotvené predstavy a predsudky? Septembrová brožúrka s názvom Krok k ľuďom na periférii ponúka skutočný obraz života medzi Rómami, ako aj osobnú výpoveď saleziána, ktorý prináša Boha ľuďom na okraji spoločnosti.

Viac o septembrovej brožúrke nájdete TU.

Z brožúrky:Nestotožňujem sa s názormi, že tí, ktorí chcú pracovať s Rómami, musia mať nejakú špeciálnu charizmu. Ja nemám žiadne mimoriadne dary, nikdy som netúžil pracovať s Rómami, ale keď prišla takáto ponuka, nepovedal som nie. To je všetko. Môj život by bol bez Rómov možno pokojnejší, ľahší, ale aj prázdnejší…Niekedy sa ochudobňujeme o nové dimenzie, lebo nevieme alebo nechceme prelomiť kôru vlastného srdca.

Moje prvé kňazské pôsobisko bolo v Bardejove, kde som sa dostal aj k Rómom. Strávil som medzi nimi pätnásť rokov. Nedostal som sa k nim preto, že som mal nejaké špeciálne povolanie alebo srdcervúce vnútorné volanie, ale jednoducho vznikla potreba, a keďže som bol v komunite najmladší, poslali mňa.

Nepredchádzala tomu nijaká veľká diskusia, nijaké demokratické debaty, nijaká príprava. Ako dvadsaťsedemročný som bol hodený do neznámych vôd, a keď som chcel prežiť, musel som sa v nich naučiť plávať. Postupne som si túto prácu i ľudí obľúbil a neskôr som pôsobil medzi Rómami aj v Jarovniciach, v Lenartove, v Michalovciach a na Luníku IX v Košiciach.

Nemám najmenší dôvod alebo úmysel niekoho poškodiť alebo preferovať, nejde mi ani o „exotizáciu“ alebo „romantizáciu“ rómskeho národa. Ale viacročný vonkajší tlak a súčasne aj slová povzbudenia mojich priateľov, aby sa bohatstvo mojej skúsenosti so mnou „nestratilo“, ma dotlačili k pokusu niečo napísať.

O autorovi:Peter Bešenyei je salezián kňaz. Pôsobil v Bardejove, Michalovciach, Humennom a v Košiciach. V súčasnosti žije v saleziánskej komunite na Kalvárii a je moderátorom Centra rómskej misie v Košiciach, ktoré zriadil arcibiskup-metropolita Bernard Bober.

Viac informácií o edícii Viera do vrecka a Vydavateľstve DON BOSCO nájdete na stránke www.donbosco.sk.

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.