Kto povedie združenie Laura v nasledujúcom dvojročí?

(Liptovská Osada, 4. apríla 2019) – Vyše 30 mladých z celého Slovenska sa stretlo 29.-30. marca v Liptovskej osade na valnom zhromaždení združenia Laura. Delegáti jednotlivých stredísk diskutovali o chode združenia a volili novú predsedníčku a členov do jednotlivých orgánov Laury.

Vo večernom programe sa podelili so svojimi naj-podujatiami v strediskách za posledné obdobie. Potom v jednotlivých blokoch predstavili a schvaľovali správy o činnosti združenia, finančnú správu a správy z tímov a komisií. Členovia strediskových rád a predsedníctva mali tiež priestor vyjadriť sa k situácii v združení, diskutovať a hľadať nové výzvy, ako napríklad, čo viac ponúknuť v strediskách Laury. "Za posledné roky sme sa ako združenie celkovo stabilizovali. Posunuli sme sa po finančnej stránke, v tom, že strediská sú samostatnejšie a zvýšil sa nám aj členská základňa," povedala Mária Nagyová FMA, riaditeľka ústredia.

Ďalším bodom programu bolo predstavenie nominovaných mladých a dobrovoľníkov do predsedníctva a samotné voľby. Predsedníčkou Laury sa po tretíkrát stala sr. Marta Baňasová FMA a riaditeľkou ústredia naďalej ostáva sr. Mária Nagyová FMA. Ďalej boli zvolené štyri členky predsedníctva a tri členky do kontrolnej komisie. "Počet členov predsedníctva za posledné tri volebné obdobia síce klesá, ale je to výzva na posilnenie zápalu v združení. Tým viac strediská môžu cítiť, že je to na nich a byť viac aktívne, v čom vidím veľký potenciál."

Vďaka zážitkovým aktivitám mohli mladí počas valného zhromaždenia spoznať čo sa skrýva za projektom Orientačné dni a ako tím lektorov z Banskej Bystrice pracuje na tomto preventívnom programe pre školy. Dozvedeli sa aj niečo viac o pripravovanom projekte Za ruky a zažili teambuildingový večer pre všetkých bez rozdielu veku a schopností.

Foto a zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.