Ku sviatku dona Bosca viaceré show programy a akadémie

(Bratislava, 31. januára 2020) – Saleziáni don Bosca a celá saleziánska rodina slávia v dnešný deň 31. januára sviatok svojho zakladateľa svätého Jána Bosca. Všeobecne známy ako don Bosco dostal v Cirkvi titul otec a učiteľ mládeže, je tiež patrónom katolíckych učiteľov. Myšlienky dona Bosca našli aj na Slovensku veľmi široké uplatnenie v školách, pri športe, v kultúre i v náboženskom živote kresťanov.

Oslavy dona Bosca budú mať počas nasledujúceho víkendu rôzne podoby. V Poprade-Veľkej dnes na sviatok dona Bosca oslávia aj jubileum 30 rokov pôsobenia saleziánov, svätú omšu bude sláviť spišský biskup Štefan Sečka. V Michalovciach pripravili na sobotu 1. februára večer Don Bosco ples. Najviac oslavných podujatí sa bude konať v nedeľu 2. februára popoludní: už o 14.00 začína v Námestove v Dome kultúry akadémia Nečakané stretnutia, v Trnave o 15.00 v aule MTF STU bude program Úsmev don Bosca, v Dubnici nad Váhom o 15.30 v Katolíckom dome bude akadémia Zázračné slúchatká, o 16.00 v Bardejove v športovej hale Mier bude tradičný kultúrny program Valdocco 2020, v tom istom čase v saleziánskom stredisku v Košiciach na Kalvárii bude Don Bosco show a pod rovnakým názvom bude program aj v Prešove v PKO so začiatkom o 17.00. Saleziánske stredisko v Banskej Bystrici pripravuje ako oslavu dona Bosca muzikál bola raz jedna klietka, premiéra bude v nedeľu 9. februára o 16.30 v Misijnom dome.

V predošlú nedeľu 26. februára sa konali oslavné programy napríklad v stredisku Košice Tri Hôrky – tradičná Don Bosco show, či v stredisku Mamateyova v Bratislave, kde program pomenovali Festivaldocco.

Dielo dona Bosca je na Slovensku prítomné od roku 1924. Dnes je tu takmer dvesto saleziánov a vyše osemdesiat sestier saleziánok, niečo cez tisíc saleziánov spolupracovníkov, vyše stopäťdesiat členiek ženského sekulárneho inštitútu Dobrovoľníčok dona Bosca, niekoľko členov má na Slovensku aj mužský sekulárny inštitút Dobrovoľníci s donom Boscom, a v niekoľkých mestách funguje aj Združenie Márie Pomocnice. Pred niekoľkými rokmi tu začala pôsobiť aj Kontemplatívna fraternita Márie z Nazareta. Fungujú tu tiež dve združenia odchovancov – Exallievi a Exallieve. Tieto skupiny spolu tvoria neformálne hnutie nazývané saleziánska rodina. Tisícky mladých, ktorí rastú a prijímajú ľudskú a kresťanskú výchovu v saleziánskom prostredí, sa združujú v dvoch mládežníckych organizáciách Domka a Laura.Saleziánska rodina na Slovensku má od 30. septembra 2017 už aj prvého svojho blahoslaveného – je ním mučeník za duchovné povolania Titus Zeman.

Okrem klasických stredísk pre mladých majú slovenskí Saleziáni don Bosca aj Strednú odbornú školu v Žiline, Materskú a základnú školu pre Rómov v Bardejove-Poštárke, centrum pre Rómov na Luníku IX, tiež animátorsku školu pre výchovu dobrovoľníkov pre prácu s mladými, alebo aj kurzy misijného dobrovoľníctva. Rehoľníčky saleziánky majú tiež Materskú škôlku v Bratislave-Petržalke či misijnú organizáciu Vides, zastrešujú aj Mediálnu školu pre mediálnu výchovu mladých.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.