Kurz o grafike prebiehal v rodinnej atmosfére

(Žilina, 9. decembra 2015) – Mikulášsky víkend strávilo deväť mladých za počítačmi. Pod vedením lektora Sebastiána Andila totiž prebiehal na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline tretí kurz Mediálnej školy s názvom Tvorím so zameraním na dizajn a grafiku.

Meškárski druháci si počas dvoch dní osvojili základy práce vo Photoshope, vyskúšali si tvorbu plagátov či bannerov, no v programe nechýbali ani svätá omša a priestor na modlitbu. Len vytvoriť pekný plagát či reklamu však nestačí, a preto bol sobotný večer venovaný aj analýze printových reklám či billboardov.

Menším odbočením od počítačovej grafiky bol krátky blok o rozhlasovej hre, kde sa účastníci vžili do postáv cestujúcich v autobuse či pustovníkov v horách. Záver patril konečnému hodnoteniu prác a užitočným tipom do budúcna. „ Vizuálne média sú dnes silným komunikačným prostriedkom a ja sám cítim potrebu odovzdávať tieto informácie svojim rovesníkom, aby sa ich učili lepšie používať,“ vyjadril sa lektor Sebastián Andil.

Mediálna škola je dvojročný projekt Laury – združenia mladých, určený prevažne pre stredné a vysoké školy. Počas štyroch kurzov sa účastníci oboznámia so základmi žurnalistiky, reportážnej fotografie, dizajnu a videa. Viac informácií a prihlášku nájdete na www.medialnaskola.sk.

Alžbeta Hrušovská

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.