Kysuce sa stali miestom jesenného stretnutia direktorov

(Oščadnica, 31. októbra 2017) – V čase od 24.-25. októbra sa na chate Kamilka v Oščadnici uskutočnilo stretnutie predstavených všetkých saleziánskych komunít na Slovensku. Nosnou témou stretnutia direktorov bolo priblíženie postavy a služby predstaveného v Cirkvi. Medzi direktormi bol prítomný aj provinciál saleziánov don Jozef Ižold, ktorý zdôraznil niektoré z dôležitých aspektov tejto služby.

Saleziáni sa dotkli aj nedávneho blahorečenia svojho spolubrata dona Titusa Zemana. Spoločne uvažovali nad možnosťami, ako zabezpečiť šírenie jeho úcty aj naďalej. Súčasťou dvojdňového bratského stretnutia boli tiež neformálne rozhovory, stolovanie, slávenie Eucharistie, adorácia, ale aj oslava štyridsiatky. Našiel sa čas aj na zreferovanie situácie v jednotlivých oblastiach života provincie.

Najbližšie sa direktori stretnú v januári 2018 na školení spolu s českými direktormi.

Informoval: Pavol Boka SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.