La Famiglia je rodina, ktorá spieva už 20 rokov

(Žilina, 21. júna2018) – Chrámový spevácky zbor La Famiglia túto sezónu oslavuje 20. výročie svojho založenia. Pri príležitosti osláv zorganizovali jeho členovia a priaznivci v júni slávnostný koncert v priestoroch Farského kostola sv. Jána Bosca v Žiline. Na mieste, kde zbor pred 20 rokmi spieval po prvýkrát sa stretli desiatky podporovateľov, súčasných aj minulých členov a dokonca jeho zakladatelia.

Zbor už od prvých nácvikov sprevádzajú a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou Saleziáni dona Bosca v Žiline. Aj napriek zmenám dirigentov a jednotlivých členov zostáva chrámový spevácky zbor priestorom prijatia a podpory talentov. „Spev a hudba majú veľký význam v živote človeka. Prejaviť svoje najhlbšie vnútro, emócie či vnútorné postoje často ani ináč vyjadriť nevieme. Tak je to aj pri liturgii. Biblický žalmista dokonca tvrdí, že celé stvorenie spieva na chválu svojho Stvoriteľa. Ako saleziáni sme preto veľmi vďační, že máme chrámový zbor La Famiglia, ktorý pomáha počas sv. omší pozdvihovať srdce človeka k Bohu. Sám don Bosco dával veľký dôraz na hudbu a spev. A v zbore La Famiglia spievajú aj celé rodiny a manželské páry, členovia sa usilujú o budovanie spoločenstva založenom na rodinnej atmosfére a majú záujem rásť nielen po odbornej stránke, čo sa týka hudby, ale aj po duchovnej,“  hovorí direktor saleziánskeho domu v Žiline Peter Lukačik SDB.

Dve desaťročia fungovania zboru sa rozhodli jeho súčasní členovia osláviť v priestoroch, ktoré sú všetkým priaznivcom a dobrodincom známe. „Saleziáni v Žiline poskytujú zázemie zboru La Famiglia od jeho úplného vzniku, a preto sme sa rozhodli oslavovať „doma“ s najbližšími. Tam, kde srdcom patríme a kde poznáme každý kút, každú dlažbu na podlahe kostola či škrabanec na stene alebo drevenom zábradlí chorusu… tam kde smeruje naša vďačnosť za podporu a prijatie,“ približuje umelecká vedúca zboru Barbora Brosová Lipková. Zbor La Famiglia vedie a diriguje od roku 2006 a stojí aj za jeho obnovením po ročnej prestávke počas výmeny zbormajstrov.

Chrámový spevácky zbor sprevádza spevy a liturgiu počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov, ale aj cez rok. Zúčastňuje sa festivalov a súťaží s medzinárodnou účasťou. Jeho repertoár vznikal a rozrastal sa dve desaťročia a dnes obsahuje okrem vážnej hudby a liturgických spevov aj spirituál či autorské úpravy umeleckej vedúcej. „Skladby vyberám rôznymi spôsobmi. Vstupujú do toho aktuálne potreby zboru – najčastejšie určuje výber miera využitia na liturgii, liturgické obdobie, téma, sviatok,“ uzatvára Barbora Brosová Lipková.

Viac o chrámovom speváckom zbore La Famiglia sa dozviete aj na stránke la-famiglia.sk.

Informovala: Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.