Laura bude opäť prinášať adventné zamyslenia na každý deň

(Bratislava, 27. novembra 2020) – Laura, združenie mladých pripravuje po jedenástykrát tradičný projekt adventných zamyslení pod názvom Projekt Vianoce! Každý deň bude uverejňovať zamyslenia mladých nad evanjeliom.

Mladí dobrovoľníci pracujú na obľúbenom projekte, aby opäť priniesli krátku meditáciu nad evanjeliom, ako aj podnety na zahĺbenie sa alebo úlohy do každodenného dňa, a tak potvrdili výnimočnosť a dôležitosť modlitby v adventnom období.

„Tieto zamyslenia sú pre mňa odrazovým mostíkom do adventných dní. Sú pre mňa príležitosťou ráno sa zastaviť, zamyslieť sa a následne povzbudená vykročiť do dňa,“ hovorí jedna z fanúšičiek projektu Gabriela.

Tak ako každý rok si projekt kladie za cieľ pomáhať čitateľom pri budovaní duchovného vzťahu s Bohom prostredníctvom modlitby a Svätého písma a pripraviť sa tak na pokojné prežívanie vianočných sviatkov.

„Minulý rok opäť vzrástol záujem o tento náš projekt, a preto sme sa rozhodli ďalej ponúkať ľuďom zamyslenia do adventných dní prostredníctvom Projektu Vianoce! Chcel by som poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí aj tento rok obetovali trochu času – zastavili sa – a prostredníctvom Ducha Svätého, chcú niečo posunúť aj druhým,“ dodáva Jozef, organizátor projektu.

Prvé zamyslenie zverejnili iniciátori projektu v nedeľu Krista Kráľa. Ostatné budú pribúdať každý deň od prvej adventnej nedele do 26. decembra. Nájdete ich na facebooku, domovskej stránke laura-mladez.sk a instagrame.

Zdroj: laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.