Laura oslávila s mladými 25 rokov svojej činnosti

(Donovaly, 2. novembra 2018) – Laura, združenie mladých oslávi 4. decembra 25 rokov od svojho založenia. Počas víkendu 19. – 20. októbra spolu s mladými a hosťami oslávila štvrťstoročie svojho vzniku.

Na Donovaloch sa stretlo takmer 40 mladých, pre ktorých bol od piatku večera pripravený bohatý program. Cez zážitkové učenie v príbehu Vaiany mali možnosť objaviť korene a legendy svojho strediska, zrod svojho animátorského sna, neznechutiť sa v ťažkostiach a dať do dobrovoľníctva svoje srdce. Sobotné doobedie posilnili praktickými aktivitami nenásilnú komunikáciu – tak potrebnú v práci s mladými a pre mladých v našich strediskách.

Samotná oslava sa začala slávnostnou sv. omšou, na ktorej delegát pre pastoráciu mládeže don Ján Holubčík SDB vyzdvihol tri postoje združenia: byť príjemnou vôňou v prostredí, kde sme, nezabúdať na základy od dona Bosca a otužovať vzťahy aj cez neformálne posedenia pri káve.

Po spoločnom rodinnom obede bol priestor na zdieľanie radosti a činnosti v Laure počas uplynulých 25 rokov. Interaktívna prezentácia priblížila dôležité posuny za posledných päť rokov. Priestor dostali aj hostia, ktorí prejavili svoj vzťah k Laure a zaspomínali na časy svojho pôsobenia v tomto združení.

Krása jesennej prírody na Donovaloch oslovila mnohých na prechádzku a neformálne rozhovory. Večer patril mladým. Priestorom sa niesla radosť a smiech, všetkých chytila hra Aktivity.

Nedeľný blok pre dobrovoľníkov z desiatich stredísk bol venovaný manažérskemu projektu pre mladých – Rozbehni sa! a aktuálnym informáciám ohľadom agendy stredísk, ako aj plánovaným podujatiam v združení na celoslovenskej úrovni.

Laura, združenie mladých počas víkendu zažila vďačnosť mnohých bývalých členov a dobrovoľníkov a zároveň aj ďakovala dobrovoľníkom, animátorom a strediskám, vďaka ktorým je tu už 25 rokov.

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.