Laura, združenie mladých má novú predsedníčku

Na Valnom zhromaždení združenia 19. – 21. apríla v Žiline zvolili za predsedníčku saleziánku Máriu Nagyovú. Sr. Mária prevzala službu po sr. Marte Baňasovej, ktorá bola predsedníčkou Laury deväť rokov.

„Majka má srdce zapálené pre Lauru a mladých, má veľkú ochotu podporovať činnosť stredísk, dôveruje mladým, je obetavá a veľmi šikovná v zvládaní úloh. Už teraz jej naozaj vďačíme za veľa a verím, že bude predsedníčkou, ktorá pomôže Laure posunúť sa v ďalších rokoch jej života,“ povedala bývalá predsedníčka.

Sr. Mária Nagyová posledné roky pôsobila vo funkcii riaditeľky ústredia Združenia. Okrem toho je koordinátorkou projektu Mediálna škola, spolupracuje na príprave celoslovenských podujatí a pôsobí ako animátorka a mentorka v miestnom stredisku v Bratislave, kde sa podieľa na formácii animátorov a vedie projekt IMOS.

Zdroj: laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.