Laura, združenie mladých spustila projekt adventných zamyslení

(Bratislava, 30. novembra 2021) – Tím mladých dobrovoľníkov pripravil krátke meditácie, ktoré prinášajú nielen podnety na hlbšie zamyslenie sa nad textami evanjelia, ale môžu pomôcť prehĺbiť osobnú modlitbu a ponúknuť inšpiráciu do každodenných situácií či problémov. Okrem meditácií sú súčasťou Projektu Vianoce aj úlohy, ktoré sa viažu na konkrétne zamyslenia a môžu niekomu poslúžiť ako nápady na adventné predsavzatia.  

„Tieto zamyslenia ma každoročne sprevádzajú počas adventu, a som vďačná za tých, ktorí ich pripravujú. Prinášajú mi možnosť chvíľku sa zastaviť, premýšľať, čerpať a byť s Bohom. Vždy keď si zamyslenie ráno prečítam, sprevádza ma po celý deň a otvára mi obzory pre nové vnímanie a premenu srdca. Nesú v sebe veľké posolstvo, ktoré každý človek môže odovzdávať ďalej,“ opisuje svoju skúsenosť Mária, autorka zamyslení.  „Vnímam, že mladí ľudia túžia čítať evanjelium. Často si však nevedia nájsť čas alebo potrebujú len niekoho, kto by ich v tom sprevádzal a nejakým spôsobom ‚nakopol‘. Myslím si, že Projekt Vianoce dáva skvelú príležitosť mladým rásť vo viere a motivuje ich čítať Sväté písmo,“ hovorí spoluorganizátorka projektu Anna.

Projekt Vianoce uverejnil prvé zamyslenie na prvú adventnú nedeľu. Zamyslenia budú pribúdať každý deň až do 26. decembra. Nájdete ich na Facebooku, domovskej stránke projektu laura-mladez.sk a tiež aj na Instagrame. Zároveň si zamyslenia môžete vypočuť aj v Rádiu Mária a na Spotify.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.