Legenda o Troch kráľoch

(Bratislava, 5. januára 2013) – Sviatok Zjavenia Pána je veľmi sympatický. Predstavuje nám Troch mudrcov, ktorí prišli do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Mesiášovi. Myšlienka tohto sviatku je veľmi hlboká. Poukazuje na námahu a cieľavedomosť, ktorú musí každý z nás podstúpiť, ak chce nájsť nielen Boha, ale i seba.

Istá legenda hovorí, že Gašpar, Baltazár a Melichar boli ľuďmi rozdielneho veku. Gašpar bol mladík, Baltazár bol muž stredného veku a Melichar bol starec. Keď prišli do Betlehema k jaskyni, vstupovali dovnútra po jednom. Prvý vstúpil  samozrejme Melichar, ako muž v zrelom veku. Vo vnútri našiel muža vo svojom vlastnom veku. Hneď si rozumeli. Rozprávali sa o minulých veciach, spomínali, robili všeobecné závery z konkrétnych udalostí, no predovšetkým sa u nich prejavoval pocit vďačnosti. Keď vstúpil do jaskyne Baltazár, muž v strednom veku, stretol sa zasa s učiteľom v strednom veku. Rozprávali sa o vodcovstve a zodpovednosti. A konečne keď vošiel do jaskyne mladý Gašpar, stretol sa s mladíkom svojho veku. Mladík mal v sebe črty nadšenia, túžob po niečom významnom. Rozprávali sa spolu o zmenách a o prísľuboch života, ktorý je pred nimi. Keď každý skončil návštevu, po jednom zobrali svoje dary a vstúpili spolu. No v jaskyni našli iba malé 12-dňové nemluvňa. 

Neskôr pochopili: Spasiteľ k nám hovorí v každej etape nášho života. Starí počujú volanie k bezúhonnosti a múdrosti; ľudia v strednom veku k produktivite a zodpovednosti a mladí ľudia k identite a intimite.

Informoval: P. Milan Bubák SVD

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.