Letné tábory na Ukrajine 2012

V piatok 20. júla pre vyše päťdesiat mladých z celého Slovenska vyvrcholila v Košiciach v saleziánskom stredisku Tri hôrky príprava na dvojtýždňový tábor na Ukrajine. Pri svätej omši po zložení sľubu misijného dobrovoľníka dostali mladí misijné kríže. 

Príprava dobrovoľníkov pozostávala zo šiestich víkendových stretnutí. Chystali sme program, oboznamovali sa s ukrajinskou kultúrou a jazykom, učili sme sa nové hry a aktivity. Súčasťou každého formačného stretnutia bola i duchovná obnova, kde sme sa snažili prehĺbiť svoj vzťah s Ježišom, aby sme ho mohli lepšie ohlasovať.

Deň odchodu bol stanovený na 21. júla. Naložili sme veci, rozlúčili sme sa so Slovenskom a vydali sa na cestu. Autobus mal namierené do Tjačiva. Tam sa konala púť národov pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Aj my sme prispeli do evanjelizačného programu slovenskými piesňami a svedectvom. Po slávnostnej liturgii sme spolu s kňazmi odišli do farností, kde sme potom dva týždne pracovali s deťmi a mládežou. Miestni ľudia nás štedro privítali svojim národnými jedlami. V tomto roku sme pracovali v dvanástich dedinách. 

Počas táborov sme sa snažili cez ikony, na ktoré sa deti denne v kostole pozerajú, bližšie spoznať život Ježiša Krista a niektorých svätých. Na to, aby sme tému deťom priblížili, nám slúžili pripravené katechézy, rôzne aktivity a hry. Štruktúra tábora je podobná prímestskému táboru, kde deti prichádzajú doobeda a potom ešte poobede. Vo viacerých dedinách býva ešte večer stretnutie s mladými. Myslím, že podstatou dvoch týždňov tábora na Ukrajine nie je len mať pre deti pripravený pestrý program, ale byť s nimi počas dňa, počas liturgie a hlavne dať deťom pocítiť, že ich máme radi a máme pre nich čas. Situácia je totiž taká, že ich rodičia často musia za prácou odchádzať ďaleko. Odmenou nám je radosť v detských očiach a vedomie, že to má zmysel.

Vďaka Pánu Bohu za požehnané nádherné dva týždne a vďaka aj všetkým, ktorí toto dielo podporujú materiálne i duchovne.

Misijná dobrovoľníčka Janka

120823_ukrajina-tabory_1.jpg120823_ukrajina-tabory_2.jpg120823_ukrajina-tabory_3.jpg120823_ukrajina-tabory_4.jpg120823_ukrajina-tabory_5.jpg120823_ukrajina-tabory_6.jpg

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.