Leto v saleziánskom stredisku na Miletičovej

(Bratislava, 14. augusta 2015) – Začiatok prázdnin odštartovali Miletičkári turnusom duchovných cvičení pre stredoškoláčky. Keďže slávime 200. výročie narodenia dona Bosca, téma duchovných cvičení bola práve o ňom. Prednášky boli zamerané na spoznanie jeho rokov dospievania a na saleziánsku spiritualitu. Počas svätých omší sa dievčatá zamýšľali nad čnosťami jednotlivých diamantov zo sna dona Bosca o desiatich diamantoch.

Prvé dva júlové týždne patrili tradične prímestskému táboru. Zúčastnilo sa ho rekordných 203 detí a takmer 50 animátorov a pomocníkov. Témou tábora bol tento rok „Pán Ježiš“. Ráno si deti s animátormi v sále pod kostolom pozreli video s témou na daný deň, nasledovala svätá omša, a potom individuálny program pre skupinky.

Po svätej omši niektorí ostali v oratóriu, ďalší išli na športoviská alebo do okolia. Nechýbali rôzne hry, kúpalisko, plavba loďou, návšteva ZOO, spoločný výlet do Karpát či mestská hra. Špeciálnu skupinu s názvom 4. kmeň tvorilo 30 birmovancov, ktorí počas prvého týždňa absolvovali výlet do Šaštína a nasledujúci týždeň zasa pripravovali popoludňajšie hry pre mladšie deti z jednotlivých kmeňov.

V týždni od 20. júla sa na na Bielych vodách uskutočnil tábor birmovancov, na ktorom sa ich z počtu 70 zúčastnilo 59. Celý týždeň prežili vo westernovom štýle. Sprevádzali Chesliho, ktorý mladým každý deň ukazoval prostredníctvom scénok, ako žije charakterný človek.

Každý deň nechýbala rozcvička, táborový tanec, sv. omša a rôzny „akčné hry“. Počas celodenného výletu zažili birmovanci aj silnú búrku, ktorá preskúšala ich vieru. Posledný deň si všetci vyskúšali prežiť svoj život tak, ako si ho predstavujú a zamýšľali sa nad podnetmi, ktoré im prinášal osud.

V nedeľu 26. júla sa Miletičkári rozlúčili s donom Petrom Kanským, ktorý po šiestich rokoch pôsobenia v tomto stredisku odišiel do komunity v Poprade. Ďakovali mu farníci, mladí a všetci, ktorých životy ovplyvnila jeho dobrota a láska.

Informoval: František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.