List hlavného predstaveného o ctihodnom donovi Arribatovi

(Rím, Taliansko, 24. júla 2014) – 8. júla tohto roku pápež František povolil vyhlásenie dekrétu o hrdinských cnostiach Božieho služobníka Jozefa Augusta Arribata SDB. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime teraz napísal list o donovi Arribatovi adresovaný všetkým saleziánom spolubratom.

2014 07 24 ANS ArribatDon Artime vyzdvihol, že toto štádium cesty k blahorečeniu a kanonizácii dona Arribata je veľkým darom pre kongregáciu a pre celú saleziánsku rodinu. Odohráva sa počas tretieho roku prípravy na dvojsté výročie narodenia dona Bosca a mali by sme naňho nahliadať vo svetle programu prijatého 27. Generálnou kapitulou.

Hlavný predstavený nás povzbudzuje pozerať sa na osobnosť tohto saleziána kňaza ako na „autentického nasledovníka dona Bosca, ktorý žil so srdcom žiariacim vnútorným oduševnením, plný láskavosti a nezištnosti, s mierumilovným duchom a tvárou poznačenou neustálym skromným priateľským úsmevom“. Bol skutočným „mystikom ducha“. On celý patril Bohu a bol pre Boha, a to bolo viditeľné nielen z jeho slov, ale aj z jeho skutkov. Bol „Prorokom bratstva“ a nepriateľom „lenivého tárania“, ktorý žil lásku ako spôsob svojho života. Bol „služobníkom mladých“, neustále prítomný v ich strede, rozhodnutý nie byť obsluhovaný, ale slúžiť druhým, pripravený pre najpokornejšiu službu. Bol citlivým mužom, veselým rehoľníkom, dobrým saleziánom, vyhľadávaným spovedníkom a múdrym duchovným vodcom.

Hlavný predstavený skončil list pozvaním všetkých spolubratov k doceneniu daru v podobe ctihodného otca Arribata a k nasledovaniu jeho príkladu „životom medzi deťmi a mladými ľuďmi so zapálením pre výchovu a službu“. Obzvlášť predostrel príklad dona Arribata direktorom ako „vzor plodného duchovného otcovstva, sprevádzajúcej všímavosti, nápomocnej a štedrej lásky so skromným vykonávaním autority v spoločenstve a v apoštolskej službe“. Don Arribat sa prihovára za všetkých členov saleziánskej rodiny „vyprosujúc im milosť žiť preventívny systém s radosťou, a ducha obety a služby“.

Celý list si môžete prečítať po taliansky a po anglicky.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.