List pápeža Františka mladým pri príležitosti biskupskej synody

(Vatikán, 18. januára) – Pápež František sa 13. januára obrátil listom na všetkých mladých sveta pri príležitosti publikovania prípravného dokumentu biskupskej synody 2018, ktorej téma znie „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Uverejňujeme jeho plné znenie, ktoré priniesol Vatikánsky rozhlas.

2017 01 18 papezDrahí mladí,

som šťastný, že vám môžem oznámiť, že v októbri 2018 sa bude sláviť biskupská synoda na tému "Mladí, viera a rozlišovanie povolania". Prial som si, aby ste boli v centre pozornosti vy, lebo vás nosím v srdci. Práve dnes je prezentovaný Prípravný dokument, ktorý zverujem aj vám ako "kompas" na tejto ceste.

Prichádzajú mi na myseľ slová, s ktorými sa Boh obracia na Abraháma: "Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem" (Gn 12,1). Tieto slová sú dnes adresované aj vám: sú to slová Otca, ktorý vás pozýva "vykročiť" na cestu v ústrety nepoznanej budúcnosti, ktorá však v sebe nesie bezpečné naplnenie, k čomu vás on sám sprevádza. Pozývam vás, aby ste počúvali Boží hlas, ktorý sa ozýva vo vašich srdciach skrze vanutie Ducha Svätého.

Keď Boh povedal Abrahámovi "odíď", čo mu chcel tým povedať? Určite nie, aby utiekol od svojich blízkych alebo pred svetom. Bolo to silné pozvanie, povolanie, aby zanechal všetko a išiel v ústrety novej zemi. Čo je dnes pre nás táto nová zem, ak nie spravodlivejšia a bratskejšia spoločnosť, po ktorej hlboko túžite a ktorú chcete vybudovať až po periférie sveta? 

Dnes však, bohužiaľ, to "odíď" na seba berie aj iný význam. Význam zlovôle, nespravodlivosti a vojny. Mnohí mladí sú vystavení vydieraniu násilia a prinútení utiecť zo svojej rodnej krajiny. Ich výkrik stúpa k Bohu, ako ten [výkrik] izraelského otroka pod útlakom faraóna (porov. Ex 2,23). 

Rád by som vám tiež pripomenul slová, ktoré Ježiš raz povedal učeníkom, ktorí sa ho pýtali: ",Rabbi […], kde bývaš?’ Odpovedal im: ,Poďte a uvidíte!’ " (Jn 1,38-39). Aj na vás Ježiš obracia svoj zrak a pozýva vás, aby ste išli s ním. Drahí mladí, zachytili ste tento pohľad? Počuli ste tento hlas? Pocítili ste tento impulz vykročiť na cestu? Som si istý, že aj keď sa zdá, že vo svete vládne hurhaj a omámenie, toto volanie bude naďalej znieť vo vašom vnútri, aby ste sa otvorili plnej radosti. To bude možné do tej miery, a to aj vďaka sprevádzaniu skúsených vodcov, nakoľko dokážete nastúpiť cestu rozlišovania na objavenie Božieho plánu pre váš život. Aj keby bola vaša cesta poznačená neistotou a pádom, Boh bohatý na milosrdenstvo podáva svoju ruku, aby vás zdvihol.

V Krakove na otvorení uplynulých Svetových dní mládeže som sa vás viackrát spýtal: Je možné veci zmeniť? A vy ste spoločne kričali búrlivé "Áno!" Ten krik sa rodí vo vašom mladom srdci, ktoré neznesie nespravodlivosť a nemôže sa podvoliť kultúre skartovania, ani ustúpiť globalizácii ľahostajnosti. Počúvajte ten výkrik, ktorý vychádza z vášho vnútra! A ak aj pocítite, tak ako prorok Jeremiáš, neskúsenosť vášho mladého veku, Boh vás nabáda ísť tam, kam vás on posiela: "Neboj sa […], veď ja som s tebou, aby som ťa ochránil" (porov. Jer 1,8).

Lepší svet sa dá vybudovať aj vďaka vám, vašej túžbe po zmene a vašej štedrosti. Nemajte strach počúvať Ducha, ktorý vás nabáda k odvážnym rozhodnutiam, neotáľajte, keď od vás svedomie žiada, aby ste pri nasledovaní Učiteľa riskovali. Ba aj Cirkev chce načúvať vášmu hlasu, vašej vnímavosti, vašej viere; dokonca i vašim pochybnostiam a vašim kritikám. Dajte zaznieť vášmu kriku, nechajte ho zaznieť v komunitách a nech dorazí až k vašim (duchovným) pastierom. Svätý Benedikt odporúčal opátom kláštora, aby sa radili aj s mladými pred každou dôležitou voľbou, lebo "často práve najmladšiemu Pán zjavuje najlepšie riešenie" (Regula sv. Benedikta III, 3). 

Ja a moji bratia biskupi chceme takto aj skrze proces tejto synody ešte väčšmi "prispieť k vašej radosti" (2 Kor 1,24). Zverujem vás Márii z Nazareta, mladej tak ako ste vy, na ktorú Boh obrátil svoj milujúci pohľad, aby vás vzala za ruku a viedla vás k radosti toho plného a veľkodušného "Hľa, tu som!" (porov. Lk 1,38).

S otcovskou láskou,        

František

Vo Vatikáne, 13. januára 2017

Preklad: Slovenská redakcia VR 

Foto: archív saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.