List provinciála pre celú saleziánsku rodinu

(Bratislava, 9. septembra 2022) – Priánšame list provinciála saleziánov dona Petra Timka k príprave na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko.

Drahí bratia a sestry,

všetci, pre ktorých je don Bosco drahý otec a ktorí sa cítia oslovení jeho charizmou a nadšením pre spásu mladých. V roku 2024 oslávime 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Je to však aj 100. výročie príchodu saleziánskej charizmy na Slovensko. A preto v nasledujúcom školskom roku chceme začať spoločnú prípravu celej saleziánskej rodiny na toto milé jubileum.

Celá príprava sa nesie v duchu hesla „S pokornou vďačnosťou dávam ďalej, čo som dostal.“ Tento leitmotív zhŕňa zároveň aj cieľ tejto prípravy, ktorý chce byť povzbudením k znovu oživeniu – povedané moderne, k „refreshu“ nášho povolania, nadšenia, zápalu pre mladých – charizmy dona Bosca na Slovensku a jeho odovzdávania ďalej – pre mladých, nové generácie, pre Cirkev, pre občiansku spoločnosť. Tak ako to pred nami urobili tí, ktorí sa stali znamením Božej lásky pre nás, podobne si chceme uvedomiť, že sme povolaní túto štafetu charizmy, odovzdávať ďalej, v prvom rade svedectvom svojho života. Celá príprava nás chce pozvať k tomu, aby sme sa nanovo stali v Cirkvi i vo svete znamením a nositeľmi Božej Lásky k mladým.

Preto vás pozývame, aby sme spolu vykročili na cestu dobrodružstva tejto prípravy, aby sme vyšli za svoje hranice, svoje obmedzenia, komfortnú zónu, aby sme vyšli zo svojej uzatvorenosti, a prijali to, čo pre nás pripravili saleziáni, saleziánky, laici i samotní mladí, jednoducho celá komisia k príprave k storočnici.

Pozývame vás uchopiť rôzne materiály, podnety a akcie, ktoré si pre nás všetkých pripravil spomínaný tím. Spoločne sme pozvaní stávať sa svedkom lásky Boha pre tento svet ako jedna saleziánska rodina. Zároveň tento rok bude sprevádzaný aj oficiálnym logom storočnice. Prosíme vás, aby ste ho zdieľali a skrášlili ním aj svoje webové stránky a sociálne siete.

Druhá etapa našej trojročnej prípravy sa začne 8. septembra 2022, kedy bude spustená aj „podstránka prípravy“ v rámci saleziánskej webovej stránky. Celá táto druhá etapa prípravy bude rozdelená na 12 celkov, ktoré budú korešpondovať viac-menej s liturgickými obdobiami. Každý tento celok začne krátkym videom, ktoré bude spolu s logom a vizuálnym dizajnom dokresľovať spomínanú podstránku. Vizuálne dokreslenie celej prípravy v podobe trojbokého hranola bude pripravené aj osobitne pre každé stredisko i každú zložku saleziánskej rodiny. V rámci jedného tohto celku vám budú ponúknuté nasledovné aktivity:

duchovná obnova osobitne pre celú saleziánsku rodinu a osobitne pre mladých;

pracovný list pre mladého s ponukami na daný mesiac (niekde obohatený stretkami), ktorý bude podnetným materiálom pre vedúcich stredísk ako v dané obdobie pracovať s animátormi i mladými;

medailón osobnosti, v ktorom bude ponúknutá osobnosť z histórie saleziánov na Slovensku;

príbeh k danému obdobiu.

V rámci toho tu bude aj príležitosť podeliť sa a na spomínanej webovej podstránke zdieľať ponuky a aktivity, ktoré vytvoríte aj vy sami a chcete ich ponúknuť iným strediskám. K tomu všetkému môžu slúžiť aj iné aktivity v rámci vašich spoločenstiev, ktoré môžu byť podnetom na prehĺbenie duchovného i apoštolského života ako sú:

1. V januári 2023 sa uskutočnia Dni spirituality saleziánskej rodiny v Badíne, ktoré môžu byť takisto príležitosťou nielen pre prehĺbenie charizmy, alebo budovanie rodiny, ale aj vyjdenie zo seba a objavenie bohatstva jednotlivých zložiek našej rodiny.

2. Tento rok môže byť príležitosťou ako vyjsť s našou charizmou aj poza hranice našich stredísk a pozývame vám ponúknuť „dona Bosca“ i jeho charizmu pre Cirkev v podobe príležitostných obnov alebo kázní alebo aj „ľudovými misiami“ o donovi Boscovi či vhodného programu pre okolité farnosti a spoločenstvá.

3. Pozývame jednotlivé zložky v tomto roku čítať niektoré životopisy spolubratov podľa ponuky v daný časový úsek prípravy. 4. A určite nie poslednou vecou v rámci tohto roka prípravy môže byť danie dôrazu na animáciu povolaní v našom stredisku, ktorá sa môže diať na rôznych poliach – ako je otvorenosť pre mladých, v rámci plánovania sa zamyslieť nad momentami, ako by sme mohli svoj život zdieľať s mladými, ako sa zapojiť do akcií, ktoré sú zamerané na animáciu povolaní v rámci saleziánskej rodiny (Bodka za prázdninami, VOPka, GPS, CRP a miništrantské stretnutie).

Zakončíme citátom pápeža Františka, ktorý povedal na Slovensku a ktorý môže byť niťou pre náš budúci školský rok: „Keď sa Cirkev pozerá len na samú seba, skončí ako žena v evanjeliu: zhrbená, hľadiaca na svoj pupok (porov. Lk 13, 10 – 13). Stredom Cirkvi nie je ona sama! Zanechajme prílišné starosti o samých seba, o naše štruktúry či o to ako sa spoločnosť na nás pozerá. A to nás nakoniec privedie k „teológii líčenia“… Ako sa lepšie nalíčiť…? Ponorme sa radšej do skutočného života ľudí, reálneho života ľudí a položme si túto otázku: aké sú potreby a duchovné očakávania nášho ľudu?“ O toto ide v našej príprave – spoznať svoje korene, svoju charizmu, ale zároveň nezostať uzatvorený a vyjsť zo seba a vykročiť k tým, ku ktorým nás posiela Pán.

Želáme všetkým nám, aby tento rok prípravy bol pre nás – pre každú zložku saleziánskej rodiny, naše spoločenstvá i mňa ako jednotlivca, inšpiráciou s odvahou vykročiť cez hranice, tak ako to urobili v histórii toľkí naši saleziáni, saleziánky, spolupracovníci, laici, rodičia i samotní mladí a ako o tom hovorí pápež: „V duchovnom a cirkevnom živote máme pokušenie hľadať falošný pokoj, ktorý nám zaručuje bezproblémový stav, namiesto evanjeliového ohňa, ktorý nás znepokojuje, ktorý nás premieňa. Bezpečná egyptská cibuľa je pohodlnejšia ako neznáme púšte. Avšak Cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody – aj v duchovnom živote – hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou.“

 

S bratským pozdravom,

don Peter Timko, provinciál saleziánovdon Pavol Grach, delegát pre saleziánsku rodinudon Pavol Drška, koordinátor príprav k storočnici

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.