Lyon hostil stretnutie provinciálov

(ANS, Lyon, 8. mája 2018) – Saleziánski provinciáli z regiónu Severná a stredná Európa sa zišli na každoročnom stretnutí, tentoraz vo francúzskom meste Lyon. Stretnutie v dňoch 2. až 5. mája viedol regionálny radca don Tadeusz Rozmus a spolu s ním boli prítomní aj vikár hlavného predstaveného don Francesco Cereda a radcovia za všetky sektory saleziánskeho poslania.

Štyri dni práce venovali provinciáli študovaniu situácie v Európe a v jednotlivých provinciách, vzájomnej výmene skúseností a tiež osobným rozhovorom s vikárom hlavného predstaveného a s ďalšími radcami.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.