Zdravotnícke vybavenie pre nemocnicu

V spolupráci so slovenským saleziánom Vladimírom Stuchlým sa spustila realizácia rekonštrukcie nemocnice Le Bon Samaritain v meste Toamasina (diecéza Tamatave) na Madagaskare. Po smrti don Vladimíra sa do projektu aktívne zapojila Slovenka Anežka Boriová, ktorá má s rozvojovými projektmi dlhoročné skúsenosti. Na naše misijné oddelenie sa obrátila s prosbou o sponzorovanie nákupu zdravotníckeho vybavenia pre nemocnicu, ktoré sa jej podarilo získať v Rakúsku.

Začiatkom decembra 2021 sa úspešne podarilo otvoriť nemocnicu v Tamatave, ktorej otvorenie prišiel požehnať kardinál Desire Tsarahazana.

Projekt sme v roku 2021 podporili v celkovej sume 6 000 eur.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.