Máme veľa spoločného

(Lyon, 27. novembra 2012) – 8. generálne zhromaždenie európskeho Saleziánskeho mládežníckeho hnutia (SYM Europe) usporiadal tzv. „Small team“ SYM na čele s koordinátorom pre Európu, slúžiace ako priestor pre každoročné zdieľanie skúseností z rôznych regiónov.

Počas víkendu 16.-18. novembra sa 42 účastníkov zo 16 krajín Európy stretlo vo francúzskom Lyone. Slovensko reprezentovali Lýdia Ondrejkovová ASC a sr. Zuzana Saloňová FMA, ktoré v mene Domky, združenia saleziánskej mládeže a Laury, združenia mladých zastupovali všetkých, ktorí na Slovensku žijú saleziánskou spiritualitou.

2012_11_27_sym11.jpg

Stretnutia SYM Europa sa uskutočňujú každoročne od roku 2004. Slovami doterajšieho koordinátora Davida Vyagulasamyho z Francúzska, cieľom tohtoročného zhromaždenia bolo: „Veľké stretnutie s donom Boscom a Máriou Mazzarellovou. Nové sny, nové inšpirácie pre budúcnosť! Všetci zhromaždení spolu kvôli budovaniu veľkej siete mladých z Európy!" Skupiny, rozdelené podľa regiónov, v sobotňajšie popoludnie rozoberali témy zlepšenia komunikácie, organizácie akcií medzi krajinami, príležitosti a problémy, ako aj nápady, ako sa môžu jednotlivé regióny pripraviť na dvojsté výročie dona Bosca. Napokon David svoju službu koordinátora pre Európu odovzdal po troch rokoch Csány Mártonovi  z Maďarska. Súčasťou týchto stretnutí sú totiž aj voľby zástupcov za jednotlivé regióny. Obaja títo mladí sú aktívni ako animátori v saleziánskych centrách vo svojich krajinách.

2012_11_27_sym44.jpg

Silným formačným momentom boli aj chvíle venované spoločnému objavovaniu saleziánskej spirituality sv. M.D.Mazzarellovej, či už pri sledovaní nového film o nej alebo pri zdieľaní sa o tom, čo z jej príkladu by sa dalo preniesť do života SYM v Európe. Salezián Wim Collin z Belgicka sa pri spoločnom zdieľaní vyjadril: „Mladí potrebujú stíšenie sa." Prítomnosť putujúcej relikvie dona Bosca v Lyone v čase zhromaždenia SYM posilnila odkaz stretnutia. Hosť slávnosti, bruselský biskup Luc van Looy SDB, pri tejto príležitosti zopakoval slová dona Bosca vyslovené práve v Lyone v roku 1883: „Nečakajte so starostlivosťou o mladých dovtedy, kým sa oni začnú starať o vás." Tieto slová dostali ešte silnejší význam po tom, čo sa účastníkom prihovoril don J.M.Petitclerc SDB, ktorý pracuje na predmestí Paríža s mladými ľuďmi z ulice.

2012_11_27_sym33.jpg

Inšpiratívne nápady, spoločná modlitba, výmena ideí, skúseností, príprava akcií, prezentácia jednotlivých regiónov, chuť pripraviť opäť Confronto, získanie kontaktov v rôznych štátoch, informácie o WYD – to všetko a ešte viac sme počas víkendu mali spoločné. Vedomie, že nás, ktorí formálne alebo neformálne patríme do SYM, nie je málo, nám dáva zodpovednosť za krajiny, v ktorých žijeme. Ako povedala Lydka Ondrejkovová: „Hlas SYM by v Európe malo byť počuť."

2012_11_27_sym22.jpg

 

A čo je teda to „saleziánske mládežnícke hnutie“?

SMH po slovensky, MGS po taliansky, SYM po anglicky, MJS po portugalsky. Oficiálne prvýkrát vyslovil toto pomenovanie rektor saleziánov don Viganó v roku 1988 pri príležitosti osláv storočnice od smrti dona Bosca.

Do SYM patria mladí, aj dospelí, laici aj zasvätení, ktorí zdieľajú život saleziánskej mládežníckej spirituality podľa príkladu dona Bosca ako otca a učiteľa. Je to realita otvorená pre mladých, ktorí zdieľajú cestu ľudskej a kresťanskej výchovy v saleziánskom štýle. Toto prežívanie sa prejaví v konkrétnom záväzku služby „mladí pre mladých“.

Formálne štruktúry SYM sa zrodili v Taliansku v roku 1995. Sú minimálne a je v nich zastúpený zástupca SDB, FMA, koordinátor – laik, reprezentanti regiónov. Na zhromaždenia sú prizývaní aj reprezentanti napríklad aj saleziánov spolupracovníkov, saleziánskych hier PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) a misijných dobrovoľníkov z VIDESu. U nás sú formálnymi rámcami SYM organizácie Domka a Laura.

 

Informovali: Zuzana Saloňová FMA, Lýdia Ondrejkovová ASC

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.