„Mami, idem do rehole.“ Čo by ste ako rodičia na to povedali?

(Bratislava, 26. apríla 2023) – Všetci sa z času na čas modlíme za duchovné povolania, ale komu pri tom napadne, že by povolanie vzišlo z jeho vlastnej rodiny? Ako sa cítia rodičia, ktorých deti Boh povolal do svojej služby? Prinášame príbehy troch rodín, z ktorých vzišli štyri duchovné povolania.

Viac videí nájdete na saleziánskom youtubovom kanáli.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.