Manželia sa pripravili na Veľkú noc duchovnými cvičeniami

(Sabinov, 25. marca 2013) – V čase vyvrcholenia pôstu sa skupina manželov z Košíc rozhodla pripraviť na slávenie Veľkej noci duchovnými cvičeniami.

Prostredie Domu mamy Margity pomohlo vytvoriť pocit prijatia, pokoja, modlitby a vzájomnej blízkosti.Po úvahách o Božej láske, o hriechu vo vzťahu k Božiemu milosrdenstvu a o sviatosti manželstva, vyvrcholili duchovné cvičenia kajúcou pobožnosťou, celonočnou adoráciou a slávením Eucharistie na Kvetnú nedeľu.Nech sú načerpané milosti posilou do každodennej všednosti manželskej lásky.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.