Mária a rodina boli hlavné témy VII. kongresu ADMA v Turíne

(Turín, 10. augusta 2015) – Ešte za života dona Bosca sa začalo rozvíjať laické združenie ctiteľov Márie Pomocnice kresťanov, ktoré dostalo skratku ADMA. V jubilejnom saleziánskom roku, kedy si celá saleziánska rodina pripomína 200. výročie narodenia dona Bosca, sa konal v poradí už VII. Medzinárodný kongres Združenia Márie Pomocnice. Ako inak, v Turíne. Na stretnutí v dňoch 6.-9. augusta malo svojich zástupcov aj Slovensko – konkrétne stredisko ADMA z Námestova.

Témou kongresu bola veta „Hic domus mea, inde gloria mea (Toto je môj dom, stadiaľto vyjde moja sláva) – Z domu Márie do našich domov“. Do Talianska pricestovali zástupcovia združenia z celého sveta, a nechýbal ani hlavný predstavený saleziánskej rodiny don Ángel Fernández Artime a tiež predstavená sestier saleziánok matka Yvonne Reungoat.

„Človek sa stáva osobou, keď je v rodine, keď rastie pri mame a otcovi, dýcha atmosféru domova, skutočnej kolísky života. V rodine dostávame meno, čiže našu dôstojnosť. Rodina je miesto priateľstva, citov, priestor dôvernosti, kde sa učíme umeniu dialógu a vzájomnej komunikácie.“ Aj tieto myšlienky ponúkol pri otvorení kongresu hlavný predstavený saleziánov vo štvrtok podvečer 6. augusta 2015 v Turíne.

Program počas troch dní zahŕňal v sebe nielen duchovné či teologické témy na prehĺbenie motta kongresu, ale tiež svedectvá z rôznych krajín, spoločné modlitby slávenie eucharistie, adoráciu a aj saleziánsku tradičnú bodku dňa – večerné slovko. A ako kultúrny zážitok ponúkli organizátori účastníkom muzikál o svadbe v Káne, v podaní talianskych mladých. Jednu z troch eucharistií prišiel sláviť samotný turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia. Druhú a tretiu svätú omšu, jednu v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne, druhú na mieste narodenia dona Bosca na Colle Don Bosco, slávil hlavný predstavený saleziánov don Artime.

„Zo ’svojho domu’ Mária Pomocnica a Matka Cirkvi chce dať vykvasiť citom Cirkvi a saleziánskej rodiny pre novú hĺbku a nové širšie horizonty. Tá svätá práca, ktorú nazývame rodina, bola prehlušená inými urgentnými požiadavkami, ale pápež jej teraz udeľuje miesto absolútneho významu a zvoláva Cirkev na synodu, požadujúc od nás inteligenciu a lásku.“ Týmito slovami uviedol svoju homíliu v Bazilike v Turíne don Ángel Artime.

Stretnutiu ctiteľov Panny Márie Pomocnice nechýbali ani typické saleziánske prvky ako radosť a hra. Po skončení slávnostnej omše v Turíne v bazilike sa mladší aj starší spontánne na nádvorí prvého oratória dona Bosca zahrali i zatancovali si.

Nasledujúci VIII. medzinárodný kongres združenia ADMA sa bude konať v roku 2019 v Argentíne, v krajine, do ktorej zavítali prví saleziánski misionári a v roku 150 výročia vzniku Združenia.

z ANS spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.