Marián Husár: V našich prostrediach má divadlo i apoštolskú úlohu

(Humenné, 22. apríla 2014) – Divadelnú trilógiu zo saleziánskeho prostredia – Svätý komediant, Malý kominár a Podpaľač malo počas šiestich rokov možnosť vidieť množstvo divákov z celého Slovenska. O tom ako vznikali samotné hry, ako prebiehali ich nácviky a kto všetko sa podieľal na ich realizácii prezradí v rozhovore režisér salezián a direktor komunity saleziánov v Humennom – Maroš Husár.

 

Pokúsili by ste sa nám priblížiť zrod myšlienky zorganizovať niekoľko Humenčanov a zapojiť ich do príprav amatérskej divadelnej hry?Som salezián a divadlo už v prvom don Boscovom oratóriu na Valdoccu malo svoje pevné miesto. Náš zakladateľ, don Bosco, si veľmi dobre uvedomoval výchovnú silu divadla. Aj sám písal pre svojich chlapcov divadelné hry. Cez divadlo (tvorbu, nacvičovanie) sa buduje partia, herci môžu prenikať do vnútorného sveta postáv, ktoré hrajú, učia sa empatii, nechávajú sa formovať umením. Deti a mladí ľudia tak zmysluplne trávia voľný čas. Spoločne si pomáhame objavovať a rozvíjať svoje dary a talenty. Divadlo formuje a obohacuje, aby sa z nás stávali krásne osobnosti. Historik Francesco Motto píše: „Divadlo bolo pre dona Bosca jedným z charakteristických prejavov radostného života. Uvedomoval si jeho schopnosť zabaviť, vytvoriť radostnú atmosféru i výchovnú a kultúrnu funkciu.“ V našich prostrediach má divadlo i apoštolskú úlohu. Chceme divákom, mladým i dospelým ponúkať silné posolstvo.

Ako ste vnímali svoju rolu režiséra? Čo všetko si vyžadovala? Pustili by ste sa do takého niečoho opäť?Čím som starší, tým viac som vďačný za to, že môžem režírovať a tvoriť s toľkými úžasnými mladými, keď sa s nasadením vkladajú do celého procesu, ktorý obnáša tvorba divadelnej hry. Stále silnejšie vnímam silu tvorby, nacvičovania i samotného prevedenia hry z výchovného hľadiska. Teraz viac vidím ten vnútorný dosah, ktorý divadlo má na chlapcov a dievčatá, s ktorými sme. Divadlo sa tak stáva školou života, školou vzťahov, empatie, učíme sa chápať tých druhých, vcítiť sa… Skúsenosť z Humenného patrí medzi najsilnejšie, pretože sme tu spoločne vytvorili, dovolím si povedať, veľkú trilógiu o don Boscovi – a žili sme ňou intenzívne šesť rokov. Verím, že nás mnohému naučila a že don Bosco zostane v srdciach týchto mladých aj naďalej silno prítomný.A či by som sa do takého niečoho pustil opäť? Viac na www.humenne.saleziani.sk.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.