Materské centrum Margarétka pri saleziánoch na Trnávke oslávi svoje 5. narodeniny

(Bratislava, 22. apríla 2022) – Narodeninová párty sa bude konať v nedeľu 24. apríla vo farskej záhrade pri Kostole sv. Jána Bosca v Bratislave. Po úvodnom privítaní o 15:30 sa deti môžu tešiť na bublinovú show na chodúľoch v podaní Tomíka zo Show de Tom. Nebude chýbať ani narodeninová torta. Vstup na podujatie je voľný.

Materské centrum Margarétka je súčasťou saleziánskeho diela na Trnávke v Bratislave. Dopĺňa služby saleziánov o tých najmenších a ich rodiny. Pomáha rozvíjať zručnosti detí predškolského veku, odstraňuje spoločenskú izoláciu matiek na materskej dovolenke, vytvára podmienky na stretnutie celých rodín a zabezpečuje tak harmonický vývoj detí a ich prípravu na život. V duchu dona Bosca organizuje tiež podujatia a kurzy pre širokú verejnosť.

V saleziánskej rodine je margarétka symbolom mamy dona Bosca – mamy Margity. Jednotlivé lupienky znázorňujú rôzne aktivity, ktoré zastrešuje materské centrum a sú napojené na jeden stredový bod, ktorým je saleziánska komunita.

Zdroj: mcmargaretka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.