Matka Tereza prišla do Piešťan ponúknuť lásku

(Piešťany, 23. novembra 2012) – Združenie exallievov don Bosca spolu s farníkmi pri kostole sv. Štefana v Piešťanoch naskúšali divadlo s názvom „Malá – veľká žena“, ktoré rozpráva o Matke Tereze a približuje jej návštevu Piešťan spred 25 rokov. 

2012_11_23_divadlo1.jpg

Príbeh vychádza z osobných spomienok sestry Goretti. Keď sa dozvedela o príchode Matky Terezy, riskovala perzekúcie zo strany vtedajšieho režimu a rozhodla sa s ňou stretnúť. Zakladateľka rehoľného rádu Kongregácie misionárok lásky a nositeľka Nobelovej ceny za mier prišla do Piešťan hovoriť s biskupom o možnosti otvorenia domu pre biednych v Trnavskej diecéze. Vedela o materiálnych dostatkoch, ktoré môže zdravotne a sociálne odkázaným poskytnúť štát, ale zároveň si uvedomovala, že im chýba láska. Práve na láske a dôkladnej starostlivosti sú založené domy pre umierajúcich a chudobných po celom svete, ktoré vedú sestry Matky Terezy. 

2012_11_23_divadlo4.jpg

Divadlo vzniklo z nadšenia exallievov (bývalých žiakov) šaštínskeho Gymnázia Jána Bosca. Cieľom divadelných hier je prezentovať kresťanské hodnoty, napríklad preventívny systém a spiritualitu Saleziánov dona Bosca. Divadlo je ochotnícke a účinkujú v ňom mnohí mladí, ktorí v sebe chcú objavovať a rozvíjať talenty. Okrem divadla o Matke Tereze sa pripravujú hry o príchode našich  vierozvestcov a o sv. Jánovi Boscovi. 

Divadelnú hru „Malá-veľká žena“ v réžii Michala Klča už mohli vidieť diváci v Piešťanoch, Šaštíne, Novom meste nad Váhom a v mnohých iných slovenských mestách.

Text: db Foto: Tomáš Hudcovič

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.