Mediálna škola opäť pomohla mladým vytvárať hodnotný obsah pre digitálne platformy

Druhý májový víkend sa v Žiline konal kurz Mediálnej školy. Mladí sa venovali mediálnej tvorbe: foteniu, písaniu a videu. Účastníci mali príležitosť pracovať pod vedením skúsených odborníkov, ktorí im odovzdali svoje vedomosti a praktické zručnosti. Víkend bol výbornou príležitosťou pre každého, kto má záujem o mediálnu tvorbu a chce sa zdokonaliť v tejto oblasti.

Profesionálny fotograf Vladimír Škuta viedol účastníkov v oblasti fotenia. Mladých povzbudzoval, aby sa neustále zdokonaľovali vo fotení a nevzdávali sa pri prvých neúspechoch. Naučili sa, ako správne používať svoje zrkadlovky, vrátane nastavení fotoaparátu a experimentovali s kompozíciou a fotením v šere. Súčasťou programu bola aj tvorivá úloha, kde účastníci museli aplikovať získané zručnosti v praxi.

V oblasti písania sa mladým venoval Jozef Kotris, ktorý im ukázal, ako písať články, ktoré zaujmú a oslovia čitateľov. Zameral sa na štruktúru textu, výber správnych slov a techniky, ktoré pomáhajú udržať pozornosť publika. Účastník mal možnosť vyskúšať si svoje písanie v reálnych úlohách a získať cennú spätnú väzbu.

Ján Murín, lektor na video tvorbu, previedol mediálnikov cez proces tvorby scenára a základov kompozície. S pomocou praktických ukážok z praxe im priblížil rôzne techniky a tajomstvá videa. Naši mladí mali možnosť pracovať na vlastných projektoch, čím si osvojili nielen teoretické poznatky, ale aj praktické skúsenosti v tvorbe videí.

„Páčilo sa mi, že sme sa ako kurzy spojili a spolu vytvorili krásny projekt! Aj sme sa tak zblížili, cítili sme spolupatričnosť, že spolu pracujeme na niečom,“ kladne ohodnotil priebeh kurzu jeden z účastníkov.

„Na mediálnej škole som nikdy nezažil zlú atmosféru. Vždy tam bola partia, ktorá mala zmysel pre kolektív, bola vitálna a energická. Krásnou čerešničkou na torte bol aj koordinátor Maroš Peciar, ktorý vedel povzbudiť, nakopnúť, no aj donútiť racionálne rozmýšľať. Som vďačný za sestru Majku, ktorá to celé v mene organizácie Laura zastrešila, no bola tam aj také slniečko,“ zhodli sa mladí.

Zdroj: laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.