Mediálna škola otvorila prihlasovanie na májové kurzy v Žiline

Na víkendovom kurze v termíne v termíne 10. – 12. 5. 2024 organizátori radi privítajú mladých, ktorí majú konkrétnu predstavu, čomu sa chcú v oblasti médií venovať – či už ide o sociálne siete, písanie, fotenie alebo video.

S prihlásenými spravia online pohovor (15. – 20. 4. 2024) zameraný na motiváciu, zručnosti a očakávania od kurzu, aby vedeli čo najefektívnejšie nastaviť obsah víkendu. Deadline prihlasovania je do 14. 4. 2024.

Zdroj: laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.