Mediálna škola ponúkla rodinnú atmosféru napriek pandémii

(Dolný Kubín, 23. novembra 2021) – Do trinásteho ročníka vstúpila Mediálna škola druhý novembrový víkend kurzom v Dolnom Kubíne.

Všetky doterajšie stretnutia v rámci kurzu neformálneho vzdelávania hostila žilinská saleziánska Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka. Výnimkou na Mediálne škole bol len uplynulý ročník, ktorý sa pre pandémiu uskutočnil online, a ostatný víkend – síce prezenčne, ale na novom mieste v priestoroch Súkromného centra voľného času Laura v Dolnom Kubíne.

Základný kurz

Mediálna škola prešla menšou zmenou, jesenný kurz BASIC ponúka účastníkom základné znalosti vo všetkých oblastiach mediálnej tvorby, v jarnom kurze si účastníci vyberú, ktorej téme by sa radi venovali s lektormi hlbšie.

V Dolnom Kubíne privítali organizátori osem účastníkov. „Vďaka menšiemu počtu účastníkov sa nám podarilo vytvoriť rodinnú atmosféru, v ktorej sme sa mohli venovať aj individuálnym potrebám jednotlivcov. Verím, že sme im dali okúsiť, ako chutí svet médií, a že budú motivovaní zlepšovať sa v jednotlivých oblastiach aj na našich PRO kurzoch,“ povedala Alžbeta Mohyláková, garantka kurzu akreditovaného ministerstvom školstva.

Okrem nej sa účastníkom venovali aj lektori Miriam Vyšňovská a Jozef Kotris. O kritickom myslení v online svete sa s účastníkmi rozprával aj salezián Marián Peciar, účastníci mali vďaka jeho prítomnosti každý deň možnosť zúčastniť sa svätej omše. O organizáciu kurzu sa starala saleziánka Mária Nagyová, v sobotu porozprávala o svojom živote na sociálnych sieťach aj jej spolusestra Lamiya Jalilová.

Menej umývania riadu

„Rada sa učím novým veciam iným štýlom ako je len nejaké memorovanie v škole. Je skvelé učiť sa so skupinou, lebo v partii to ide vždy ľahšie. Keď tá partia zdieľa podobné hodnoty, o to je to krajšie, zábavnejšie,“ opísala dojmy z kurzu účastníčka Erika Karčová.

„A či kurz splnil očakávania? Že či! Mediálna škola bola pre mňa veľkým prekvapením. Naučila ma mnoho nových vecí a som rada, že som sa zúčastnila práve tohto konceptu,“ doplnila.

Na kurze museli účastníci a lektori dodržiavať aktuálne pandemické nariadenia. „Respirátory už beriem ako súčasť normálneho života, keďže s ním trávim väčšinu z dňa, v škole či v kostole. Nevnímala som to ako nejaké obmedzenie.“ Erika Karčová poukázala na zaujímavý moment, ktorý vyplynul z pandemických opatrení. „Strava bola objednaná, čiže sme trávili menej času pri umývaní riadu. Ja vnímam umývanie riadu na podobných akciách ako celkom kľúčový, lebo vždy sa vybraní ľudia popri umývaní riadu lepšie spoznajú. Teraz sa tento moment minimalizoval.“

JK

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.