Mediálna škola prechádza MeŠtartom

(Bratislava, 3. septembra 2014) – Už po šiesty raz ponúka Laura, združenie mladých, všetkým záujemcom o médiá sériu kurzov a školení. Dvojročný projekt s názvom Mediálna škola funguje v spolupráci so saleziánskou rodinou na Slovensku.

Pre mladých, ktorí by sa chceli dozvedieť niečo o tom, ako fungujú printové médiá či ako napísať krátku správu, je pripravený prvácky kurz VIDÍM (7.-9. novembra 2014). Pod vedením skúsených lektorov si účastníci prejdú aj mediálnym castingom a zážitkovou formou si osvoja základné poznatky z oblasti žurnalistiky a PR. Prváci sa opäť stretnú na jar (13.-15. marca 2015) a spolu s profesionálnym fotografom sa budú venovať dokumentárnej aj portrétnej fotografii.

Pre druhákov je tento rok pripravená malá zmena. Jesenný kurz (24.-26. októbra 2014) organizátori obohatili o tému grafiky. ,,Do tretieho kurzu TVORÍM sme sa rozhodli pridať ku komunikácii aj grafiku. Táto oblasť sa stáva pre mladých čoraz atraktívnejšia, tak rozširujeme ponuku,“ dodala koordinátorka projektu Katarína Berešová FMA. Na štvrtej žilinskej víkendovke (27.-29. marca 2015) sa druháci oboznámia s tvorbou videa a scenára a nadobudnuté vedomosti si vyskúšajú aj v praxi pri výrobe krátkych filmov.

Novinkou celého projektu je aj ponuka mediálnej výchovy vo forme mediálnych workshopov pre školy. "Po prvých školeniach na dvoch košických gymnáziách ponúkame túto možnosť aj iným. Odozvy od študentov aj profesorov boli veľmi pozitívne a to nás povzbudzuje k ďalšej spolupráci," priblížila novinku spoluorganizátorka Alžbeta Hrušovská.

Cieľom Mediálnej školy nie je len odovzdávať kvalitné vedomosti a poznatky z praxe, ale hlavne naučiť účastníkov premýšľať a kriticky pristupovať k obsahu podávanému v médiách.

Viac informácií a prihlášky na kurzy nájdete na www.medialnaskola.sk

Alžbeta Hrušovská

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.