Medzinárodné stretnutie saleziánskych inštitútov vyššieho vzdelávania tentokrát na Slovensku

(Bratislava, 7. júna 2018) – 10. až 11. mája sa v Bratislave konalo stretnutie zástupcov saleziánskych inštitútov vyššieho vzdelávania Európy. Účastníci pricestovali z Madridu, Barcelony, Turína, Benátok, Prahy a Žiliny. Nechýbali zástupcovia z Pápežskej saleziánskej univerzity, medzi nimi aj salezián Michal Vojtáš.

Počas dvojdňového stretnutia hodnotili programy, ktoré rozvíjali v uplynulom roku: aplikáciu smerníc univerzitnej pastoračnej starostlivosti v saleziánskych inštitútoch vyššieho vzdelávania, realizáciu tréningových kurzov, vzdelávanie personálu o saleziánskej identite.

Vypočuli si aj prezentácie nových iniciatív: definíciu výskumného modelu v súlade so saleziánskym poslaním, definíciu tréningového programu pre animátorov v pastorácii, pevnejší záväzok prehĺbiť osobnostnú formáciu v saleziánskej charizmatickej identite.

Stretnutie tiež poslúžilo k oboznámeniu sa so saleziánskymi inštitútmi vyššieho vzdelávania a rozvinutie práce prostredníctvom sieťovania. Obzvlášť sa sústredili na hostiteľa stretnutia, Inštitút sv. Tomáša Akvinského zo Žiliny.

Počas stretnutia prebehli tiež diskusie, rozhovory a výmeny dobrých skúseností s priestorom na dialóg, potrebné na fungovanie saleziánskej práce v súčasnom univerzitnom prostredí.

2018 06 07 ANS skoly

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.