Medzinárodný kongres saleziánskej pedagogiky: záväzok pracovať pre spásu mladých

(Rím, Taliansko, 27. marca 2015) – Medzinárodný kongres o saleziánskej pedagogike sa začal 19. marca v Ríme. Okolo 300 účastníkov z celého sveta sa stretlo, aby sa stali súčasťou „tejto dôležitej príležitosti ďakovať Otcovi za zápal a odovzdanie sa toľkých, ktorí sa rozhodli darovať svoje životy deťom v núdzi“, povedal hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime v otváracom príhovore.

Už od začiatku identifikoval hlavný predstavený význam príležitosti pre rodinu, ktorá sa vracia k veľkému vychovávateľovi, donovi Boscovi. Potrebujeme diskutovať, reflektovať a vidieť, ako môže vzrastať „naša znalosť a pozornosť a naša schopnosť dať don Boscovu metódu do praxe, aby sme dosiahli naše výchovné poslanie v Cirkvi a v dnešnom svete.“

2015 03 27 ANS kongres4

Don Artime vidí potvrdenie saleziánskeho výchovného dedičstva vo volaniach pápeža Františka po starostlivosti o núdznych. Povedal, že na svojich cestách mohol vidieť na vlastné oči situácie mnohých mladých ľudí, chlapcov a dievčat odmietnutých spoločnosťou, ktorým dali druhú šancu a pomohli im žiť svoje životy naplno práve saleziánski vychovávatelia.

Hlavný predstavený tiež pozval prítomných k vnímaniu kongresu ako príležitosti k snahe o „excelovanie v našej práci vychovávateľov, excelovanie, ktoré je veľmi vzdialené akémukoľvek elitárstvu“, alebo „pokušeniu uspokojiť sa s tým, čo sme už dosiahli“. Namiesto toho nabáda hľadať obnovu, ktorá umožní dať to najlepšie pre výchovu a evanjelizáciu mladých ľudí. Vzýval požehnanie dona Bosca a Márie Pomocnice kresťanov na túto obnovu a povzbudil všetkých k usilovaniu sa o výchovnú múdrosť a pastoračnú lásku a hľadanie možností k ich integrácii.

Nasledujúce dni boli na programe prednášky saleziánov a sestier saleziánok na rôzne témy. Medzi prednášajúcimi boli aj saleziáni Michal Vojtáš a Milan Urbančok zo Slovenska.

2015 03 27 ANS kongres2

2015 03 27 ANS kongres3

Medzinárodný kongres o saleziánskej pedagogike sa skončil v sobotu 21. marca. Hlavný predstavený sa poďakoval organizátorom a rečníkom za to, že dali ochutnať „príchuť saleziánskeho výchovného systému v rôznych sociálnych a kultúrnych kontextoch“. Účastníci obnovili svoj záväzok vytrvať a žiť poklad preventívneho systému, ktorý zdedili po donovi Boscovi.

Po príhovoroch z predchádzajúcich dní a záverečnej pracovnej časti v sobotu ráno v hlavnom dome saleziánov bola posledným bodom programu medzinárodnej konferencie svätá omša, ktorej predsedal hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime. V homílii spojil niekoľko rôznych tém z tejto dôležitej udalosti počas roku dvestoročnice.

2015 03 27 ANS kongres1

ANS, tl

foto: Agenzia ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.