Michalovčania spoznávali históriu Slovanov na letnom chatovom tábore

(Michalovce, 25. júla 2013) – V čase od 15. – 19. júla 2013 odkrývali mladí zo saleziánskeho strediska v Michalovciach kúsok vlastnej histórie. Na letnom chatovom tábore sa na chvíľu zmenili na Slovanov, ktorí spoznávali svojich učiteľov vo viere Cyrila a Metoda.

Prosba o pomoc pre slovanské kraje, príchod solúnskych bratov, choroba Cyrila a jeho smrť v Ríme, boje s franskými kňazmi a nezhody Svätopluka s Rastislavom… Takýto kus histórie si sprítomnili mladí počas jedného týždňa v krásnom prostredí na juhu Slovenska vo Viničkách.

Na tábore sa zúčastnilo 113 detí a animátorov, medzi nimi aj sestra FMA a štyria bratia saleziáni. Účastníci sa oboznámili so slovanskými remeslami ako tkáčstvo, výroba sviečok či hrnčiarstvo. Zaujala aj návšteva najnižšieho bodu Slovenska v Kline nad Bodrogom (94,3 m n.m.).

Letné prázdniny sú v plnom prúde a po úspešnom chatovom tábore sa mladí môžu tešiť na pripravovaný prímestský tábor.  

Informoval: Igric

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.