Michalovce

Saleziánske stredisko v Michalovciach je miestom, kde môže nájsť mladý človek rodinu, ktorá prijíma, ihrisko kde sa zabáva, školu ktorá nasmeruje na pravé hodnoty a faru v ktorej má priestor pre duchovný rast. K tomuto slúži fara, saleziánske oratórium a mládežnícke stredisko. Farnosť je zasvätená Panne Márii Pomocnici kresťanov. Vo farskej pastorácii prvoprijímajúcich detí i birmovancov komunita spolupracuje so sestrami saleziánkami

Komunita

  • Ján Čverčko
  • Rastislav Hamráček
  • Peter Hrabovecký
  • Bartolomej Juhás
  • Ján Martiška
  • Peter Žatkuľák

Kontakt

Saleziáni dona Bosca, Špitálska 15, 071 01 Michalovce

telefón: 056/642 61 48

e-mail: michalovce@sdb.sk

web: sdbmi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.