Mikuláš navštívil aj Sučany

(Žilina, 10. december 2014) – Tento rok navštívili Mikuláš a jeho pomocníci opäť Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch (ÚVTOS) so sladkosťami pre každého. Saleziánski dobrovoľníci a animátori pripravili pre deti príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) zábavný program. Vytvorili a realizovali ho za pomoci študentov Inštitútu sv. Tomáša Akvinského v Žiline a saleziána Juraja Malého SDB, tamojšieho duchovného väzenského kaplána.

Saleziáni navštevujú Ústav na výkon trestu pravidelne. Každý týždeň sa venujú mladistvým prostredníctvom stretnutí a rozhovorov či tvorivých aktivít. S dobrovoľníkmi a animátormi Žilinského saleziánskeho strediska pre nich pripravujú aj koncerty a divadlá. Tentoraz pre zmenu organizovali Mikulášske poobedie, plné hier a obdarúvania, deťom príslušníkov a zamestnancov ZVJS. „Päťdesiattri detí strávilo čas so šikovnými škriatkami, lenivým a vždy nespokojným čertom, anjelmi a Mikulášom. Spoločne sa hrali, súťažili, spievali a tancovali, podaktorí dokonca kreslili. Svätý Mikuláš každého z nich obdaroval balíčkom sladkostí a pozval ich konať dobro a byť radostným aj doma a medzi kamarátmi,“ hovorí Juraj Malý SDB. Duchovnú správu farnosti sv. Jána Bosca ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch, prevzali Saleziáni don Bosca 1. marca 2006. Zriaďovateľom je Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Podľa príkladu zakladateľa rehole sa saleziáni venujú najmä najchudobnejším a chlapcom na pokraji spoločnosti, pričom sa riadia heslom sv. Jána Bosca: „Byť dobrým, nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť“.

Informovala: Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.