Miništranti sa rozlúčili s prázdninami v rodisku bl. Titusa Zemana

(Bratislava-Vajnory, 10. septembra 2020) – Prvú septembrovú sobotu sa vo Vajnoroch zišli miništranti z blízka i z ďaleka, aby urobili bodku za prázdninami a oslávili 80. výročie vysviacky blahoslaveného Titusa Zemana.

„Program začal prednáškou o kňazstve, pokračoval svätou omšou a športovo-zábavnými súťažami. Tie sa niesli v duchu hesla: Prekroč svoje hranice. Don Titus musel veľakrát ísť na hranice svojich síl a po ich zvládnutí sa ocitol pred novými obzormi. Podľa jeho vzoru sa aj miništranti chceli prekonávať a zvládať rôzne disciplíny. Ísť vpred je správna výzva,“ povedal Juraj Polčic, člen prípravného výboru. Najlepšie výkony chlapcov boli zaznamenané do Miništrantskej knihy rekordov.

Podujatie sa nieslo v radostnom rodinnom duchu a nechýbalo ani agapé. Na jeho príprave sa podieľali exallievi, mamičky i dievčatá z Čiernej Vody. „Je to veľmi dobré podujatie, ktoré si získava široký okruh priaznivcov. U nás, na Čiernej Vode, upiekla pre chlapcov tortu iba 15 ročná dievčina. Je pekné, že aj ona chce slúžiť iným,“ povedal Róbert Mruk, prezident slovenských exalievov.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.