Miništranti sa vydali na cyklopúť za najstaršími slovenskými svätcami

(Dubnica nad Váhom, 22. júna 2020) – Druhú júnovú nedeľu sa miništranti z Dubnice nad Váhom stretli pred Katolíckym domom, skontrolovali stav bicyklov, dofúkali mäkké kolesá, pomodlili sa a s požehnaním vyrazili. Výprava miništrantov každého veku, spolu s ich otcami a saleziánmi, zamierila na najstaršie pútnické miesto na Slovensku – Skalku pri Trenčíne.

Do cieľa dorazili relatívne rýchlo. Pri kríži odložili bicykle a dali sa na výstup do kláštora. Na kláštornom nádvorí sa miništranti dozvedeli niečo o sv. Andrejovi-Svoradovi a Benediktovi. V kláštore si prečítali benediktínske schody čností a v kaplnke Umučenia Pána sa pomodlili za duše v očistci. Navštívili aj diecéznu svätyňu, kde sa pomodlili litánie k našim svätým pustovníkom.

Po spoločnej fotke sa všetci presunuli späť na lúku pod kláštorom, kde sa pred spiatočnou cestou ešte osviežili melónom. Poslednou zastávkou bola zmrzlina v Nemšovej, po ktorej dubnická výprava šťastne dorazila naspäť pred Katolícky dom.

„V záverečnej modlitbe sme poďakovali Bohu, že nás tak úžasne chránil. Celú cestu na Skalku bola nad nami akoby Božia ruka a na nás nepadla ani jedna kvapka,“ zhodnotili cyklisti.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.