Miništranti spolu s donom Titusom oslávili 20 rokov Tymianu

(Škutovky, 31. júla 2017) – Viac ako 130 chlapcov, kňazov i bohoslovcov z celého Slovenska sa zišlo v dňoch 17. až 23. júla v nádhernom prostredí na Škutovkách pri Liptovskej Osade, aby oslávili 20. ročník miništrantského tábora Tymian. Ten sa niesol v duchu prípravy na blahorečenie dona Titusa Zemana. Ideovo sa všetci vrátili do čias, kedy pôsobil tento slovenský salezián. Témou tábora sa stalo heslo: „Titus, jeden z nás.“ A to aj preto, lebo Titus miništroval od šiestich rokoch až do svojej kňazskej vysviacky.

2017 07 31 tymian2

Chlapci si mali priniesť artefakty, ktoré im doma po komunistoch zostali: od pionierskych rovnošiat, šatiek, odznakov až po Leninove zástavy. Program počítal aj s dobovými komunistickými piesňami, podzemnou Cirkvou, tajnými „stretkami“, eštebákmi, pašovaním náboženskej literatúry, prenasledovaním kresťanov, komunistickým súdmi i s „prechodom“ cez rieku Moravu.

2017 07 31 tymian3

Život dona Titusa priblížil jeho synovec Michal Radošinský i provinciál saleziánov don Jozef Ižold, ktorý v kázni spojil obetu Titusa s obetou Ježiša vo svätej omši: „Práve vo svätej omši sa don Titus zbavil strachu. V nej hlbšie pochopil Ježišove slová, že nik nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí život za svojich priateľov. To povedal Ježiš a to počul od neho vo svojom vnútri aj Titus počas svätej omše. A preto opäť išiel do rizika. A tým heslom by sa mali riadiť aj miništranti.“ Miništrantov navštívil aj radca pre pastoráciu mládeže don Pavol Boka a radca pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach.

2017 07 31 tymian1

Aktivity boli obohatené o športové, kultúrne i turistické aktivity. Nechýbala ani duchovná obnova, katechézy, miništrantské workshopy… Ako povedal programový riaditeľ Rastislav Haľko: „Hore nohami bola aj Liptovská Osada, pretože niektoré aktivity smerovali medzi tunajších obyvateľov. Pôsobil tu totiž duchovný otec Štefan Koštiaľ, ktorý tiež utekal cez hranice s donom Titusom a tiež si odsedel svoje roky v base.“ Jeden z účastníkov poznamenal: „O Titusovi som toho veľa nevedel, ale z toho, čo nám bolo povedané, je jasné, že to bol správny chlap a dobrý kňaz, ktorý nenechal svojich priateľov v kaši. A verím, že on to tiež oslávil s nami v nebi.“

2017 07 31 tymian4 Obrovská torta zavŕšila oslavy. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí tento projekt už dvadsať rokov sprevádzajú rôznymi spôsobmi a najmä modlitbami a tešia sa na ďalšie ročníky Tymianu.

2017 07 31 tymian5

Informoval Jozef Luscoň

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.