Miništranti vítajú Svätého Otca je heslom tohtoročnej miništrantskej BODKY za prázdninami

(Bratislava-Vajnory, 24. augusta 2021) – Saleziáni, Domka a spoločenstvo Tymian pozývajú miništrantov na 3. ročník miništrantskej BODKY za prázdninami. Uskutoční sa 4. septembra v rodisku bl. mučeníka za povolania Titusa Zemana v mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Tohtoročné podujatie sa bude niesť v duchu hesla: Miništranti vítajú Svätého Otca. Súčasťou programu bude prednáška na tému Vzácny hosť k nám prichádza, svätá omša, prezentácia novej knihy pre miništrantov s názvom Idem ja! a už tradičné športovo-súťažno-zábavné popoludnie.

Chlapci na podujatí pripravia pre Svätého Otca Františka aj darček. „Zároveň vyzývame miništrantov, aby sa každý deň pomodlili tri Zdravasy za a na úmysel Svätého Otca,“ avizuje za organizátorov don Jozef Luscoň SDB.

Na podujatie je potrebné prihlásiť sa (ako jednotlivec alebo skupina) prostredníctvom online formulára. Viac informácií je možné získať na lusko@sdb.sk.

Zdroj: tkkbs.sk, facebook.com

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.