Miništranti z bardejovskej Poštárky sa formujú na pravidelných stretkách

(Bardejov-Poštárka, 27. februára 2023) – Každý kostol má svojich miništrantov a nie je tomu inak ani na Poštárke. Chlapci miništranti sa okrem svojej služby pri liturgii pravidelne stretávajú každý piatok.

Snahou vedúcich stretka je, aby sa pravidelne striedalo biblické, formačné, sociálne, miništrantské a tvorivé stretko. Biblická téma ja zameraná na udalosť z evanjelií, zvyčajne na niektorý z Ježišových zázrakov. Pri sociálnej téme sa zameriavajú na oblasti spoločenského rozvoja chlapcov; na výchovu pre budúci život, kooperáciu medzi nimi, spoločenské vystupovanie a pod. Formačná téma ponúka chlapcom možnosť duchovného rozvoja formou nejakej katechetickej témy. Miništrantská téma je zameraná na miništrantské vedomosti a zručnosti a napokon, ak je stretko tvorivé, chlapcom vždy ponúknu aktivitu na rozvoj ich zručností.

Na poslednom stretnutí sa miništranti zamerali na rozvoj kooperačných, kognitívnych schopností a interpersonálnych vzťahov. „Chlapci dostali za úlohu preniesť malú gumenú guličku z našej stretkárne do oratkovskej herne bez toho, aby sa jej dotkli alebo aby im gulička padla na zem. Pomôckou im boli vodoinštalatérske rúrky a kartónové žliabky. Z nich vytvorili trasu a na základe vzájomnej komunikácie – usporiadania sa v rade vedľa seba, pokusu a omylu a poučenia sa z urobených chýb – ju postupne preniesli z druhého poschodia nášho strediska až na prízemie do herne. Poriadne sa s tým vytrápili, ale náš cieľ to splnilo. Chlapci postupne prišli na to, aké chyby robia a čomu sa treba vyvarovať, kto sa s akou pomôckou má kde postaviť, aby gulička prechádzala cez systém rúrok a žliabkov s čo najväčšou efektivitou a ľahkosťou,“ opisuje pastoračný pracovník Marián Harčar.

Dodáva, že chlapcom sa aktivita páčila, i keď spočiatku mali hnev a nervozitu z opakovaného nezdaru, keď im gulička niekoľkokrát spadla a oni museli začínať trasu od začiatku. Napriek tomu sa nevzdali a to bolo podľa neho dôležité. Odmenou za ich snahu im napokon boli spoločný pingpong a kalčeto v herni oratória.

Zdroj: pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.