Miništranti z celého Slovenska objavovali svoje poslanie

(Žilina, 26. februára 2020) – Posledný víkend pred začatím pôstneho obdobia sa v Žiline opäť po roku zišli saleziánski miništranti z celého Slovenska. Saleziáni z komunity ponoviciátu sa o toto stretnutie postarali už po tretíkrát a jeho popularita viditeľne stúpa – tento rok do Žiliny prišlo až 155 účastníkov – miništrantov, ich animátorov a saleziánov. Heslom stretnutia bola výzva "Mám poslanie!".

Už v piatok večer po úvodnej svätej omši, ktorej predsedal don Bohuš Levko, chlapcov privítal sám pápež František v podaní dona Petra Maguru, ktorý im ukázal, ako on sám prežíva svoje poslanie. V sobotu sa sústredili na rôzne hodnoty potrebné pre poslanie. Najprv sa ich snažili vypátrať v doobedňajšej strategickej hre Misia, v ktorej mali možnosť objavovať všemožné zákutia žilinského saleziánskeho domu. Po hre sa im na svätej omši prihovoril don Ján Holubčík a poobede si vyberali zo širokej ponuky športových aj nešportových aktivít a workshopov a pomodlili sa spoločne misijný ruženec – každý desiatok za jeden svetadiel. Večerný zábavný program v oratóriu sa znova vrátil k objaveným hodnotám cez rôzne súťaže a zavŕšil sa adoráciou v kostole.

Nedeľa patrila slávnostnej rannej svätej omši, na ktorej miništrovali všetci. Hlavným celebrantom bol don Jozef Luscoň, ktorý sa miništrantom dlhodobo venuje. V kázni mladým poradil, ako sa majú udržať plní lásky, ktorú Boh vlieva do ich sŕdc. S odhodlaním o čosi lepšie objavovať a prežívať svoje poslanie sa chlapci opäť rozišli do svojich domovov.

Štefan Timko

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.