Miništranti z celého Slovenska sa stretli na tábore Tymian

Tymian, letný tábor pre miništrantov sa úspešne skončil v nedeľu 24. júla slávnostnou svätou omšou a zložením miništrantských sľubov. Okolo 110 účastníkov z celého Slovenska prežilo nádherný týždeň v objatí  hôr Veľkej Fatry. Všetko sa odohrávalo vo veľkej hre z čias Rímskej ríše, v životnom príbehu svätého Tarzícia. Miništranti si všímali jeho nasadenie pre dobro blížnych, jeho milosrdné skutky i odvahu zápasiť so zlom. Odkiaľ bral na to silu? Predovšetkým z modlitby a z adorácie sviatostného Spasiteľa. Miništranti na neho nezabudli a správy o jeho hrdinských činoch si odovzdávajú už vyše 1700 rokov. Tí slovenskí vchádzali do jeho odvážnych príbehov počas celého júlového týždňa.

Do programu tábora boli zaradené sväté omše, liturgické workshopy, prednášky, nočné adorácie i športové, dobrodružné a kultúrne aktivity. Jeden deň už tradične patril turistike. Chlapci dorazili na Ploskú. Výhľad z tohto 1500 metrového vrchu na okolitú krajinu bol fascinujúci. Z úst ktoréhosi miništranta zaznelo: „To stvoril náš nebeský Otec pre nás.“ Chlapci sa zastavili sa aj v Liptovskej Revúcej, kde si vypočuli prednášku známeho ochrancu prírody, vedca Miroslava Sanigu. Organizátorov najviac teší skutočnosť, že mnohí z prítomných pristúpili k svätej spovedi, mali možnosť stíšiť sa, zamyslieť sa nad svojím povolaním, stretnúť sa s Ježišom, vymeniť si miništrantské skúsenosti a nadviazať nové priateľstvá. Ako povedal jeden z organizátorov, Rastislav Haľko: „Budúci Tymian musí byť mimoriadne slávnostný, pretože to bude už 20. ročník.“ Účastníci sa teda majú na čo tešiť.

Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.