Miništranti z celého Slovenska sa zúčastnili online púte v Šaštíne

(Šaštín, 13. mája 2021) – V sobotu 8. mája sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne uskutočnil 14. ročník púte miništrantov PUMIN. Napriek tomu, že púť prebiehala virtuálne, zúčastnil sa jej približne rovnaký počet účastníkov (cca 350).

Tohtoročný program bol inšpirovaný novým blahoslaveným Carlom Acutisom. „Pripravili sme program na tému Vakcína Acutis. Don Jozef Luscoň sa v katechéze venoval myšlienke ako sa tento svet zavíril hriechom, ako Pán Ježiš zastavil tento vírus hriechu a ako jeho rady na dnešné časy aplikoval blahoslavený mladík Carlo Acutis.

V nasledujúcom kvíze, ktorý sa tiež dotýkal života Carla, mohli účastníci vyhrať pekné ceny. Potešilo nás aj to, že mladí zareagovali na výzvu, aby si v príprave na PUMIN urobili svoje farské mini púte. Mnohí nám zaslali z toho video príspevky, ktoré sa premietali počas obedňajšej prestávky,“ hovorí spoluorganizátor Rastislav Haľko.

Poobedňajší program patril adorácii Oltárnej sviatosti, do ktorej mohli miništranti zasielať svoje prosby. Prostredníctvom krátkeho video pozdravu sa im zo Spišskej Kapituly prihovoril aj otec biskup Ján Kuboš, ktorý si zaspomínal na svoje miništrantské časy: „Bolo to pre mňa veľkým potešením, keď som mohol byť blízko pri oltári, posluhovať kňazovi vo vedomí, že posluhjem samému Pánu Bohu, že posluhujem Ježišovi Kristovi, ktorý sa na oltári sprítomňuje, obetuje a nám dáva.“ Mons. Kuboš tiež povzbudil chlapcov, aby zostali Pánu Ježišovi verní i v dnešných korona časoch.

Celú akciu sprevádzala hudobná skupina otcov pavlínov. Vďaka virtuálnej púti sú organizátori bohatší o novú skúsenosť, ale aj tak sa už tešia na púť, ktorá sa uskutoční fyzicky. Veria, že to bude už budúci rok.

Informoval: Jozef Luscoň SDB 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.