Miništranti z celého Slovenska si uctili bl. Titusa Zemana

(Veľký Biel, 12. decembra 2019) – Prvý decembrový víkend sa vo Veľkom Bieli stretli účastníci tábora Tymian, aby premysleli ďalšie smerovanie miništrantského hnutia.

V sobotu doobeda navštívili Vajnory, aby si uctili blahoslaveného dona Titusa Zemana. Dobre si prezreli aj miestne priestory, pretože ich nasledujúcou úlohou bolo vymyslieť aktivity, ktoré by mohli na týchto miestach realizovať pre mladých.  

„Potrebujeme nadšencov, ktorí by šírili ideály služby Bohu a ľuďom. Zároveň potrebujeme mladých, ktorí vedia, kde sú dnešní mladí prístupní šíreniu dobra, poznajú ich jazyk a spôsoby, ako môže do nich preniknúť Božie slovo,“ povedal jeden zo spoluautorov programu Juraj Polčic.

Program bol obohatený o aktivity rozvíjajúce osobnosť mladého človeka a jeho vzťah k Ježišovi. Veľký ohlas mala aj nočná adorácia. Chlapcov z miništrantského hnutia čaká ešte niekoľko spoločných stretnutí, ktoré zavŕši celoslovenský miništrantský tábor Tymian. Ten sa bude konať v čase od 13. do 19. júla 2020 v rekreačnom zariadení Poniklec, v Hronci.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.