Miništranti z Teplickej boli u dona Titusa Zemana

(Vajnory, 19. októbra 2023) – Vyše dvadsať chlapcov miništrantov, ich otcov a diakon Juraj Ochaba si v sobotu 14. októbra urobili cyklistickú púť k donovi Titusovi Zemanovi do Vajnôr. Vyrazili zo svojho kostola vo farnosti Bratislava-Teplická a v kostole Sedembolestnej Panny Márie ich čakal salezián don Jozef Luscoň, ktorý im priblížil osobu blahoslaveného Titusa Zemana, a potom im odslúžil svätú omšu.

„Don Luscoň predstavil bl. dona Titusa zábavnou formou. Veľa sa chlapcov pýtal a správne odpovede boli odmenené peknými knihami. Mám radosť, že sa v našej farnosti dalo dokopy toľko miništrantov a vrelo odporúčame takúto púť urobiť aj iným miništrantským skupinám,“ povzbudzuje dp. Juraj Ochaba.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.