Miništrantská aktivita PAMin vrcholí

(Bratislava, 16. marca 2021) – Miništrantská pôstna aktivita PAMin našla dobrú odozvu, prihlásili sa aj dve miništrantky. Aktivita dokonca prenikla aj do Čiech.      Výzvy na jednotlivé týždne priniesli osobnosti ako provinciál saleziánov don Peter Timko, spirituál spišského seminára vdp. Martin Majda spolu s bohoslovcami, youtuberi don Vlado Plášek SDB a Lamiya Jalilová FMA či misionár v Mongolsku don Jaroslav Vracovský SDB.

Výzvy smerovali najmä do praktických činností súvisiacich s modlitbou, pôstom a dobrými skutkami. Po každom týždni sú vylosovaní výhercovia pekných cien, ale tie hlavné – pobyt na tábore Tymian a víkendový pobyt v Bratislave na svojich víťazov ešte len čakajú.

V tomto čase aktivita vstupuje do finále a miništranti sa ešte stále môžu prihlásiť, pretože spoločenstvo Tymian, ktoré PAMin pripravuje je presvedčené, že robiť pokánie nikdy nie je neskoro. Viac sa dozviete na webovej stránke a na facebooku.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.