Miništrantská bodka za prázdninami privítala vo Vajnoroch desiatky miništrantov

(Vajnory, 7. septembra 2022) – V sobotu 3. septembra sa v rodisku dona Titusa Zemana uskutočnila Miništrantská bodka za prázdninami. Okolo 70 miništrantov z celého Slovenka sa prišlo rozlúčiť s prázdninovým časom a získať duchovnú podporu od bl. Titusa Zemana na celý nový školský rok.

Doobeda sa striedali duchovné témy, ktoré spájala myšlienka: Hrdinom sa človek nerodí, ale stáva. Don Luscoň na príklade rôznych svätcov poukázal, kto je hrdina, ako sa hrdinom stať, na čo je dobré hrdinstvo dnes a čo to vôbec je.

Kazateľ don Peter Kuchár miništrantom zase priblížil hrdinstvo blahoslaveného Carla Acutisa, ktorý je chlapcom blízky i preto, lebo sa stal blahoslaveným v našej mediálnej dobe. Po svätej omši a agapé sa program uberal zábavným spôsobom – napĺňala sa Miništrantská kniha rekordov. Stretnutie chlapci ukončili pri hrobe dona Titusa spoločnou modlitbou a prosbou: Bl. Titus, oroduj za nás!

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.