Miništrantské sľuby v Námestove

(Námestovo, 3. júla 2013) – Po miništrantských skúškach, ktoré pozostávali z 5 častí zložili koncom júna piati miništranti (Peter Balcerčík, Peter Adamčík, Patrik Ončák, Martin Kurtulík a Dominik Juríček) miništrantské sľuby.

Obsahom skúšok boli liturgické farby a oblečenie, liturgické predmety, miesta v kostole, modlitby, čo je Cirkev a 30 dobrých skutkov. Na skúšky ich pripravovali animátori Peter Šelian a Andrej Uhliarik. Miništrantský sľub skladali mladší miništranti na sv. omši o 8.00. Znel takto: „Ja …, ďakujem Pánu Ježišovi Kristovi za milosť povolania do služby miništranta a chcem svoje povinnosti konať zbožne, radostne a horlivo. Tak mi Bože pomáhaj. Svätá Mária, služobnica Pána, sv. Dominik Savio, sv. Tarzícius, orodujte za mňa."

Zdroj: www.sdbno.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.