Miništrantský tábor Tymian 2016 chystá odmenu pre čistých jednotkárov

(Bratislava, 1. júla 2016) – Organizátori miništrantského tábora Tymian, ktorý sa uskutoční od 18.-24. júla v RZ Škutovky pri Ružomberku, dolaďujú prípravu a dotvárajú duchovný i kultúrno-športový program. Téma tohtoročného tábora bude: Tarzícius, miništrant milosrdenstva (V službách Jeho Milosrdenstva!). Na účastníkov čakajú rôzne súťaže, turnaje, dobrodružné hry a iné zaujímavé aktivity. Táborovú atmosféru doplnia kvalitní hostia, výnimočné tričká, historické úbory, artefakty a iné prekvapenia súvisiace s miništrantským životom.

Chlapci, ktorí preukážu, že mali na vysvedčení čisté jednotky, dostanú ako odmenu prekrásnu publikáciu. Organizátorom sa podarilo vybaviť voľné miesta v rekreačnom zariadení, a tak povzbudzujú ďalších chlapcov, aby sa neváhali prihlásiť.

Viac info na www.facebook.com/ministranti.sk.

Kontaktná osoba: Jozef Luscoň SDBe-mail: ministranti.sk@gmail.com, lusko@sdb.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.