Tymian 2024 spustil registráciu. Miništranti sa na tábore oboznámia aj s históriou saleziánov

Organizátori celoslovenského miništrantského tábora Tymian informujú miništrantov, duchovných otcov a ich priateľov, že tohoročný tábor sa bude konať v rekreačnom zariadení na Škutovkách (15. 7. – 21. 7. 2024). Heslom podujatia je „Nebol to len sen…“. Centrálna idea sleduje, čo sa udialo v histórii saleziánov počas ich 100 ročného pôsobenia na Slovensku.

Pre účastníkov tábora bude pripravený zaujímavý duchovno-športovo-dobrodružný program. Tábor dáva priestor na súťaže, turnaje, hry či výlety. Súčasťou programu budú katechézy, sväté omše, nočné adorácie, modlitby a duchovná obnova. Priestor nájdu aj rozmanité miništrantské workshopy a aktivity, ktoré môžu potom priniesť do svojej farnosti. Dôraz sa kladie na osobnosť miništranta, ako mladého lídra mladých.

Viac informácií a možnosť zaregistrovať sa nájdete na ministranti.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.