Miroslav Podstavek prijal posvätný rád diakonátu

(Turín, 13. júla 2022) – Salezián zo Žiliny, Miroslav Podstavek, prijal v sobotu 11. júna v Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne diakonskú vysviacku vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Roberta Repoleho.

Na tejto nádhernej udalosti ho sprevádzala aj početná slovenská výprava zamestnancov saleziánskej provincie, Domky a Vydavateľstva DON BOSCO. Po zastávke v Turíne sa vydali po stopách dona Bosca a mali tak možnosť pospomínať si na najdôležitejšie udalosti z jeho života.

Foto: Aneta Horváthová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.